Pro čtvrtinu párů jsou finance citlivé téma. Každý druhý vnímá jejich vliv na spokojenost ve vztahu

Otázka peněz je v každém čtvrtém vztahu senzitivní. Pro 6 z 10 párů už někdy byla příčinou hádek, většina těchto rozepří se však odehrává spíše sporadicky. Každý pátý vztah kvůli financím dokonce ztroskotal. Skoro pětina lidí už někdy zažila pocit, že musí zůstat se svým protějškem kvůli penězům. Více než polovina jedinců vnímá dopad financí na harmonii ve vztahu. U 44 % českých párů vydělává jeden z partnerů výrazně více, jak vyplývá z průzkumu portálu Terapie.cz, který se zaměřil na vliv financí v partnerském soužití a celkovou spokojenost ve vztazích.

Každý druhý se o penězích ve vztahu baví až několikrát měsíčně. Lidé spolu tedy otázku financí probírají vcelku intenzivně, desetina by ji dokonce chtěla řešit častěji než dosud. Čtvrtina párů ale přitom vnímá toto téma jako citlivé. Ožehavost dokazuje i fakt, že 6 z 10 respondentů připustilo, že už se někdy v životě kvůli financím pohádalo se svým protějškem. Zároveň však dodávají, že se tak děje spíše pomálu. Nicméně pouze 3 % lidí si toto téma někdy přinesla na párovou terapii.

„Finance jsou často citlivým tématem ve vztazích, protože se dotýkají základních potřeb a hodnot každého člověka. Rozdílné přístupy k nakládání s penězi mohou odrážet hlubší osobnostní rozdíly nebo odlišné životní priority. Navíc finanční situace může ovlivňovat pocit bezpečí a stability ve vztahu, což z ní dělá emocionálně nabitou oblast diskuse,“vysvětluje Pavel Pařízek, psycholog a psychoterapeut z portálu Terapie.cz.

Každý pátý vztah se rozpadl kvůli financím

Pocit, že ve vztahu musí setrvat kvůli penězům, už zažilo 17 % lidí. Nejvýrazněji se to projevilo u Generace X, narozené mezi lety 1965 a 1980, kde se do této delikátní situace dostala skoro čtvrtina jejich zástupců. V minulosti nakonec přispělo téma peněz k rozpadu pětiny vztahů, u Generace X dokonce v téměř 30 % případů. „Generace X je druhou, ale kolikrát i první generací, která zažila zrovnoprávnění partnerů. Rodiny byly vystavené zcela nové situaci. S tímto souvisí i častý pocit závislosti na druhém, který částečně vycházel z ještě na tu dobu velmi nerovného postavení ženy na trhu práce a zároveň zastaralých vzorců chování v rodině,“ popisuje Olga Šerá, psychoterapeutka z portálu Terapie.cz.

Zároveň Pavel Pařízek doplňuje: „Tato generace často čelí finančním tlakům z různých stran – splácení hypoték, péče o děti i stárnoucí rodiče. Zároveň mohli zažít ekonomické krize, které ovlivnily jejich finanční jistotu. Někteří se mohou cítit závislí ve vztahu kvůli společným závazkům nebo strachu z finanční nestability po případném rozchodu. Setrvávání v nefunkčním vztahu kvůli penězům může být také důsledkem snahy udržet určitou životní úroveň nebo strachu ze změny.“

Peníze mají vliv na spokojenost

Více než půlka respondentů se přiklání k názoru, že peníze mnohdy ovlivňují celkovou spokojenost ve vztahu, a pouze desetina se domnívá, že finance nemají na vztah absolutně žádný vliv. Co se pak týče roviny intimní blízkosti či sexuálního života, 28 % dotázaných připouští, že je finanční situace ovlivnila spíše negativně, zatímco 10 % naopak vnímá spíše pozitivní účinek.

„Stres spojený s finančními těžkostmi může vést k úzkosti a depresím, které snižují libido. Navíc neustálé obavy o peníze mohou vytvářet napětí mezi partnery, což narušuje emocionální blízkost nezbytnou pro zdravý sexuální život. Finanční neshody mohou také vést k pocitům hořkosti a ztráty důvěry, což dále komplikuje intimní vztah,“ říká Pavel Pařízek.

V průzkumu portálu Terapie.cz přitom uvedla více než čtvrtina lidí, že vydělává přibližně stejnou částku jako jejich partner či partnerka. V případě 44 % respondentů ale jejich protějšek aktuálně vydělává výrazně více. K tomuto tvrzení se přitom klaní ženy, a to v drtivé většině (95 %).

Třetina párů vede společný účet

Co se týče uspořádání financí ve vztazích, u 6 z 10 lidí má každý pouze svůj bankovní účet. Výrazně menší část (22 %) udržuje jak soukromý účet, tak sdílený pro lepší přehled nad společnými výdaji. Výhradně sdílený účet má 11 % párů. Ve vztazích, kde se disponuje společným účtem, přispívají bezmála dvě třetiny partnerů poměrným dílem vůči výši svých příjmů. Současně je zajímavé, že párům se společným účtem jejich situace vyhovuje častěji než v situacích, kde každý vlastní pouze svůj účet (90 % vs. 70 %).

Každý desátý zatajuje část aktivit

Zřejmě není žádným překvapením, že ne všichni jsou v otázce financí ke svému partnerovi zcela upřímní. 14 % lidí před svým protějškem tají, že mají určité výdaje či příjmy, jako jsou například investice, spoření, půjčky a tak podobně.

„Lidé občas zatajují finanční informace z různých důvodů. Může jít o snahu vyhnout se konfliktům, udržet si pocit nezávislosti nebo skrýt finanční problémy či nevhodné utrácení. Někdy se jedná i o dobře míněnou snahu neznepokojovat partnera. Pokud se však protějšek dozví o zatajovaných financích, může to vést k narušení důvěry ve vztahu. Pocit zrady leckdy bývá silný, zejména pokud zatajované informace mají významný dopad na společnou budoucnost páru. Na druhou stranu otevřeným sdílením informací o financích lze posílit důvěru a intimitu ve vztahu,“dodává závěrem Pavel Pařízek.