Češi ročně vyhodí 83kg na hlavu. Jak jste na tom vy?

Každý z nás vyhodí ročně neuvěřitelných 83 kg potravin, další odpad pak vyprodukují firmy napříč průmyslovými odvětvími i maloobchodníci. Co s tím? Zásadní téma, které se týká každého z nás, řešila v Praze středoevropská konference o potravinovém odpadu, jež se konala u příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí. Dle jejích závěrů jsme na dobré cestě v boji proti plýtvání potravinami, ale začít musí každý u sebe.

Možná vás překvapí, že největšími plýtvači potravin jsou domácnosti, tedy jednotlivci, které se na celkovém objemu vyhozených potravin podílí ze 42 procent, potravinové řetězce pak z pět procent. A právě spolupráce dodavatelů a obchodníků by měla dle závěrů setkání přinášet řešení, která budou podněcovat i zákazníky k odpovědnému jednání.

„Plýtvání potravinami je příliš velké téma pro každou společnost, která by se jím musela zabývat sama. Vyzýváme proto každou další potravinářskou společnost, aby se do roku 2030 zavázala snížit na polovinu celosvětový objem potravinového odpadu a zveřejnit data o svém potravinovém odpadu,“ uvedl Matt Simister, generální ředitel Tesco pro střední Evropu. Právě společnost Tesco byla pořadatelem konference, na které se zástupci různých průmyslových odvětví a organizací pokusili identifikovat zdroje potravinového a obalového odpadu a vytvořit společnou vizi budoucnosti.

Podle společnosti Tesco, která jako jedna z prvních začala transparentně měřit svůj potravinový odpad, je měření, zveřejňování údajů a stanovení cílů cestou, jak proti tomuto celospolečenskému jevu úspěšně bojovat. Díky tomuto přístupu se Tescu podařilo od roku 2016/17 snížit plýtvání potravinami ve vlastních provozech o úctyhodných 55 procent a darovat přes dvě tuny neprodaných potravin lidem v nouzi, převážně prostřednictvím potravinových bank.

Úsilí snížit potravinový odpad na polovinu je dobré nejen pro samotné podnikání nebo charitativní účely, ale má hlubší význam v globálním kontextu. OSN pro výživu a zemědělství odhaduje, že přibližně třetina všech vyprodukovaných potravin na světě se nespotřebuje a vyhodí a tento odpad produkuje více než čtyřnásobek ročních emisí skleníkových plynů připadající na letecký průmysl.

Schválně, zkuste někdy změřit, kolik nesnězeného jídla či prošlých potravin z vaší lednice skončí v popelnici. Možná budete překvapeni, jakým množstvím nevědomky „přispíváte“ k celosvětovému plýtvání a možná vás to povede k zamyšlení, co s tím. Začít totiž musí každý u sebe.
Tagy: