Kniha fotografky Dity Pepe se odvážně pouští za hranice společensky přijatelných témat i formátů

Kniha Hranice lásky je fotograficko-literárním dílem mezinárodně uznávané české fotografky Dity Pepe, která ve třinácti kapitolách zkoumá hranice lásky, trauma jako motivaci k tvorbě a fotografii jako terapii. Pepe v chystané publikaci, která je zároveň kreativní částí jejího doktorátu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kombinuje umělecký přístup a vědecký výzkum. Na publikaci spolupracovala s řadou zajímavých vědeckých a uměleckých osobností, ale i lidmi, kteří téma analyzovali z čistě osobní perspektivy a zkušeností. Vznik knihy můžete nyní podpořit na Hithitu. Speciálně pro crowdfundingovou kampaň vznikl o knize i krátký dokumentární film.

Dita Pepe se skrze Hranice lásky snaží představit různé podoby lásky. Cílem knihy je podnítit jiné přemýšlení, vnímání a prožívání lásky, nasnítit, jak se vyrovnávat s různými traumaty – nejen s láskou spojenými. Cestou léčby traumatu Dity Pepe se stala fotografie. Publikace je velmi osobní a otevřená – na rovině textu i fotografií. Knihou celou dobu zní Ditin hlas, která je průvodcem po jednotlivých kapitolách. „Mimo jiné mě zajímalo, co v současné době jako lásku vnímáme a co třeba v budoucnosti teprve budeme jako lásku vnímat. Mám naději, že nejen mně může kniha pomoci lásku lépe cítit a vnímat, ale že se stane inspirací i pro čtenáře, kteří se cítí být zasaženi láskou, ztrátou lásky nebo nešťastným zamilováním a Hranice lásky jim mohou otevřít nové perspektivy,přibližuje svůj záměr autorka.

Kniha obsahuje vedle fotografií desítky textů v řadě podob – rozhovory, reportáže, osobní deníky, dopisy, povídky, eseje, pasáže přednášek i odborné texty, kterými Dita ve spolupráci s přizvanými osobnostmi nahlíží různé podoby lásky. Ty prokládá svou fotografickou prací – autoportréty, archivními rodinnými fotografiemi, stylizovanými portréty, fotokolážemi, dokumentární fotografií nebo zátišími. Pro fotografickou část knihy je typické až obsesivní ohledávání a opakování stejných formálních i obsahových motivů pro posílení pocitu řádu a jistoty, které by sama autorka chtěla ve svém životě mít.

Hranice lásky obsahují třináct kapitol, které se postupně věnují lásce mateřské, lásce a panenkám, lásce a smrti, lásce k sobě samé, zvířecí lásce, lásce čisté i polyamorické, přátelství a taky lásce k práci, zamilovanosti a jejím vlivu na tvorbu, lásce otcovské, pedofilní, lásce pohledem vědy i naději zamilovat se ještě jednou a naposledy.

Publikace vychází v malém nákladu na přelomu podzimu a zimy v česko-anglické verzi, a to ve spolupráci nakladatelství wo-men a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Už nyní si ji můžete pořídit v předprodeji na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. Získané prostředky nakladatelství wo-men využije na tisk knihy.

Fotografka Dita Pepe spolupracovala na knize s přední osobností polské a evropské fotografie Rafałem Milachem a literární dokumentaristkou a nakladatelkou Barborou Baronovou. Grafickou podobu knize dal Štěpán Malovec.

Projekt mě ohromil, jde totiž opravdu o ohromné dílo. Je velmi komplexní a sám si dokážu jen těžko představit, jak se dá vůbec téma lásky vizualizovat. Podle mě je to velmi

ambiciózní projekt a znázornit takové téma je nesmírně obtížné,shrnuje své vnímání Hranic lásky Rafał Milach, který s autorkou spolupracuje na výběru a uspořádání fotografií v knize.

Texty, rozhovory, myšlenkami do knihy dále přispěli/y mimo jiné: socioložka Lucie Jarkovská z Duo docentek, spisovatelka Jana Poncarová a spisovatel Aleš Palán, ředitelka perinatálního hospicu Alena Peremská, sociolog Martin Fafejta, profesor biologie a etolog Daniel Frynta, socioložka Zuzana Kolarzová, lékař Petr Helbich, básnířka a teoložka Magdalena Šipka, hudební teoretik Jiří Zahrádka, neurolog Ivan Rektor, psycholožka Alice Prokopová, fotografka Nina Mann a mnozí/mnohé další.

foto: archiv projektu
Tagy:   ,