Soutěž: Zahrajte si s Objevte více muziky o lístky na Rock for Churchill

Malebný přírodní areál Myslivna na okraji severočeského městečka Vroutek již tento týden opět ožije dalším ročníkem oblíbeného festivalu Rock for Churchill. Ten se letos uskuteční 24. a 25.8. Tradičně nabídne pohodovou atmosféru bez tlačenic i pořádnou porci té nejlepší muziky napříč hudebními žánry. Jestli u toho nechcete chybět, zapojte se do soutěže s portálem Objevte Více Muziky, který nabízí vstupenky na top hudební akce za bezkonkurenčně nejnižší ceny. Výherce si odnese 2 lístky na celý festival.

Soutěžní otázka:

Za kolik Kč se na portálu Objevte Více Muziky aktuálně prodávají lístky na Rock for Churchill?

  1. 699 Kč
  2. 499 Kč

Více informací naleznete na www.objevtevicemuziky.cz.

Odpovědi nám zasílejte na mail soutezovm@centrum.cz. Soutěž trvá jen do středy 22. srpna, tak si pospěšte.Sedmá správná odpověď vyhrává. Výherce si odnese dva lístky na celý festival, kontaktovat ho budeme mailem ve čtvrtek 23.srpna.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky a jsou starší 15 let.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.