Společnost Odyssey 44 a Anglo-American University v Praze vypisují 10 nových stipendií pro ukrajinské studenty

Už druhým rokem po sobě vypisuje Anglo-americká vysoká škola v Praze (AAU) stipendia pro ukrajinské studenty prchající před válkou. Pro deset studentů poskytne spolu se společností Odyssey 44 stipendia na bakalářské a navazující magisterské studium v celkové výši 17,2 milionu korun. Částka pokryje školné i životní náklady. Na AAU aktuálně studuje přes 50 Ukrajinců. Řadí se tak po studentech z USA a Ruska mezi jednu z nejpočetnější národnostních skupin na škole.

„Zdá se, že s prodlužováním konfliktu na Ukrajině a s vysokou inflací doma ztrácí část české společnosti zájem o podporu obyvatel bojující Ukrajiny. Uvědomujeme si, jak důležité je nepolevit v naší podpoře, a rozhodli jsme se poskytnout plné stipendium dalším deseti studentům, kteří se z důvodu válečného konfliktu ocitli v obtížné situaci,“ uvedl Jiří Schwarz, rektor AAU, a doplnil: „Vřelý dík patří Martinu Kúšikovi, jednomu za zakladatelů AAU, jenž inicioval rozšíření naší loňské pomoci o dalších 10 studentů. Jeho rodinná společnost Odyssey 44 v rámci této podpory zajistí studentům pokrytí životních nákladů, včetně ubytování, stravy a dalších důležitých výdajů.“

Na AAU vedle Ukrajinců studují v hojném počtu také ruští studenti. Důsledky války také jim komplikují život, což si vedení AAU uvědomuje a pomáhá jim v případných nesnázích. „Zatím se nám to daří, neboť vztahy mezi studenty z více než 70 zemí světa jsou harmonické. Přispívá k tomu organizace diskusních fór, na nichž si studenti z celého světa vyměňují názory na palčivé problémy dnešní doby,“ dodal Jiří Schwarz.

Kandidáti na stipendia pro ukrajinské občany o ně mohou žádat do 14. července 2023. Více informací najdete na https://ua.aauni.edu/.

Foto: AAU