V Černínském paláci se rozdávaly Ceny SDGs. Oceněny byly nejlepší udržitelné projekty roku 2021

Ve čtvrtek 16. září se v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku Cen SDGs. Asociace společenské odpovědnosti v nich stejně jako v předchozích letech ocenila nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Vítězství si odnesly projekty s unikátním dopadem do různých oblastí života. Oceněn byl například projekt duševní zdravovědy pro školáky, nástroj proti nehospodárným zakázkám, prostor pro sdílení knih a učebnic nebo osvěta o menstruaci v rozvojových zemích. Jedna z vyhlašovaných kategorií se letos zaměřila také na vzdělávání.

Udržitelné projekty se do pátého ročníku Cen SDGs hlásily během března. Z celkového počtu 238 přihlášených vybírala v průběhu července a srpna vítěze odborná porota složená ze zástupců partnerů, veřejné sféry, byznysu, oborových svazů, ale i odborníků na udržitelnost a vzdělávání. Celý letošní ročník provázelo téma vzdělávání. Díky tomu vznikla i speciální kategorie Vzdělání, která vyzdvihla inovativní projekty aktivně bojující za zlepšení vzdělání jak dětí, tak dospělých. Slavnostní vyhlášení bylo možné sledovat přes online stream internetové televize DVTV a na sociálních sítích Asociace společenské odpovědnosti.

„Letošní ročník vynikal širokou škálou projektů, které skrze inovace řeší aktuální společenské problémy. Vedou mladé lidi ve školách k udržitelnosti, otevírají ve společnosti nová a tolik potřebná témata jako třeba duševní zdraví nebo domácí násilí, pomáhají k transparentnosti ve veřejných zakázkách, přináší do sociálních služeb digitální inovace, a nezavírají oči ani před problémy, které se dějí daleko za našimi hranicemi,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs v Česku od roku 2017 vyhlašuje.

Ocenění SDGs získalo šest inspirativních projektů

Ceny SDGs se letos vyhlašovaly hned v několika kategoriích. Prvenství v kategorii Veřejná sféra si odnesl spolek Nevypusť Duši s projektem duševní zdravovědy pro školáky, který učí děti i učitele, jak správně pečovat o duševní zdraví a ukazuje, kde včas vyhledat pomoc v případě nouze. Programem již prošlo téměř 8 500 žáků. Vítězstvím v kategorii Byznys odborná porota ocenila společnost Datlab a její nástroj Kontrola proti nehospodárným veřejným zakázkám, jenž hledá porušování předpisů, smlouvy s bílými koňmi či politiky nebo firmy soutěžící jen naoko s předem domluveným vítězem. Během letošního roku tento nástroj využilo několik investigativních novinářů nebo Policie ČR.

Laureátem kategorie Mladí lídři, jejímž garantem je Forbes Česko, se stal 24letý Tadeáš Kula stojící za projektem Reknihy, který tvoří prostor pro sdílení knih a učebnic mezi čtenáři a hledá jim nové majitele. Za dva a půl roku fungování Reknih lidé zachránili už přes 50 000 přečtených knih, čímž ušetřili okolo 30 000 kilogramů papíru. Cenu odborné poroty za Reporting podle SDGs si odnesla Komerční banka, která ve svém nefinančním reportingu jasně prokazuje komplexní přístup banky k udržitelnému rozvoji a popisuje nejen vlastní udržitelné aktivity, ale i svůj významný vliv v oblasti financování. Cenu České rozvojové agentury získala Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce s projektem zaměřujícím se na osvětu o menstruaci, jenž řeší problém nedostatku cenově dostupných menstruačních prostředků v rozvojových zemích skrze uvedení nového produktu, jímž jsou znovu použitelné vložky.

V kategorii Vzdělání zvítězilo vzdělávací centrum TEREZA s mezinárodním programem Ekoškola. Jde o největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. V ČR ho již více než 15 let koordinuje právě TEREZA. V současnosti je u nás do Ekoškoly zapojeno přes 70 tisíc dětí a dospělých v mateřských, základních a středních školách.

Nominaci Moonshot a postup na světové finále Moonshot Awards v New Yorku získala technologická firma Refork, která vyvíjí nové přírodní materiály na bázi dřevní moučky pro výrobu funkčních a udržitelných alternativ k plastovým produktům. Vítězové všech kategorií si odnesli designové trofeje, jejichž autorem je Václav Mlynář & Bomma. Trofeje jsou volně inspirované létajícím balonem, který byl hlavním grafickým motivem letošních Cen SDGs. Každá trofej je ručně foukaná na volno bez formy, každý kus je tak originál. Skleněné balony vlastnoručně nafoukly děti, které byly ambasadory letošního ročníku.

V Česku roste povědomí o SDGs, dominuje zájem o Zdraví a kvalitní život

Z aktuálního výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti vyplývá, že se v Česku meziročně zvedlo povědomí o SDGs. O Cílech udržitelného rozvoje už někdy slyšela více  než polovina populace (52 %), alespoň základní informace o nich má 29 %. O něco lépe je na tom mladá generace: 58 % mladých o SDGs už někdy slyšelo a 35 % má základní informace. Vyšší znalosti o SDGs mají lidé s vysokoškolským vzděláním (70 %).

Na téma Cíle udržitelného rozvoje byla nejčastěji zaznamenána komunikace ze strany nevládních organizací (40 %). Oproti minulému roku také vzrostla komunikace ze strany firem a soukromého sektoru (37 %). Dlouhodobě nejdůležitějším cílem je pro lidi v Česku Zdraví a kvalitní život (39 %). Na druhém místě je Důstojná práce a ekonomický růst (25 %). Oproti loňsku vzrostla důležitost cíle Kvalitní vzdělání (22 %), který častěji zmiňují lidé s vysokoškolským vzděláním (33 %) a ti, kteří mají v domácnosti dvě (35 %) nebo tři děti (38 %).

Dle mínění veřejnosti by se česká vláda měla přednostně věnovat cílům zaměřeným na zdraví a kvalitní život (41 %), pitnou vodu a kanalizaci (37 %) či důstojnou práci a ekonomický růst (33 %). Letos také vzrostl apel na kvalitní vzdělání jako priority pro českou vládu (29 %). Podle veřejnosti se v ČR daří úspěšně řešit především cíle zaměřené na pitnou vodu a kanalizaci, kvalitní vzdělání či udržitelnost měst a obcí. Za posledních dvanáct měsíců se situace zlepšila především u cíle zaměřeného na pitnou vodu a kanalizaci. Naopak podle odpovědí respondentů se nejvíce zhoršila u cíle Důstojná práce a ekonomický růst.

foto: archiv Asociace společenské odpovědnosti