Warner Bros. Discovery posiluje přítomnost v Evropě a na Středním Východě

Společnost Warner Bros. Discovery dnes představila vedení regionálních týmů, které bude úzce spolupracovat s prezidentkou a výkonnou ředitelkou regionu EMEA Priyou Dogrou. Jde o konsolidaci aktivit, která navazuje na založení globální Warner Bros. Discovery v dubnu 2022.

“Chtěla jsem dát dohromady seniorní tým, jehož členové nabídnou co nejvíce zkušeností, perspektiv i talentu z obou společností – Discovery i WarnerMedia. Každý z team leaderů bude zodpovědný za zajištění bezproblémové tranzice a přizpůsobení se novým distribučním podmínkám a formátům. Samozřejmě budou zodpovídat i za to, aby se obě doposud samostatné organizace integrovaly v jeden tým s jednou strategií – za současného zachování firemní kultury založené na vzájemné spolupráci a respektu,” komentovala jmenování nových team leaderů Priya Dogra.

Jednotliví ředitelé budou mít na starosti společné projekty z portfolia Warner Bros. Discovery ve svých konkrétních regionech, přičemž své aktivity budou koordinovat se samotným globálním studiem i vedením společnosti, zjm. v oblastech Streaming, Sport a US Programming. Pro každou z těchto oblastí budou připravovat pro teritorium specifické strategie, které mají zaručit růst a dosah společnosti v regionu. Zaměří se konkrétně na popularizaci placených i FTA kanálů, vedení masivních marketingových kampaní a monetizaci amerického obsahu formou promítání a licencování, ale i kladením důrazu na segmenty spotřebitelských produktů, her a domácností. Klíčovým aspektem je přitom sdílená odpovědnost za všechny streamovací platformy WBD.

Novým generálním ředitelem pro střední Evropu se stal Jamie Cooke. Na starosti má kromě naší oblasti také všechny východoevropské země, Pobaltí, Blízký východ, Středomoří a Turecko.

Foto: Warner Bros. Discovery