Jaký fastfoodový řetězec nabízí nejinkluzivnější nabídku? ProVeg představil žebříček

Přestože stále více Čechů a Češek preferuje rostlinnou stravu, je pro ně vhodná pouze malá část nabídky fastfoodů. Nezisková organizace ProVeg Česko připravila žebříček rychlých občerstvení založený na počtu rostlinných jídel v nabídce, jejich označení a propagaci. Zpráva také obsahuje rady, jak nabídku přizpůsobit všem druhům preferované stravy.

V posledních několika letech dochází celosvětově k pozitivnímu posunu ve vnímání rostlinné stravy. V reakci na to se výrobci potravin a poskytovatelé služeb snaží své výrobky inovovat, vyrábět a nabízet potraviny, které by uspokojily rostoucí poptávku po rostlinných produktech. Tyto změny, motivované především poptávkou flexitariánů a flexitariánek, nepřehlédly ani řetězce rychlého občerstvení, které se novým spotřebitelským požadavkům přizpůsobují.

Foto: archiv ProVeg

Na základě tohoto pozitivního vývoje představují velké řetězce cenově dostupné veganské alternativy. Jde například o rostlinné burgery, smažené nudle s tofu místo masa nebo dezerty bez mléka a vajec. Tento celosvětový posun ovlivnil i český trh, kde oblíbené fastfoody zařazují na svá menu stále více rostlinných pokrmů, i když často pomaleji, než jejich sesterské pobočky za hranicemi Česka.

Organizace ProVeg Česko provedla v září 2022 průzkum rostlinných jídel nabízených 14 řetězci rychlého občerstvení. Hodnoceno bylo několik kritérií, a to počet rostlinných pokrmů na menu restaurací v kategoriích hlavní chody, přílohy a dezerty. Přihlíženo bylo také k označení jídel jako rostlinných či veganských a k propagaci těchto produktů.

Foto: archiv ProVeg

Z celkové nabídky 14 českých fastfoodů je pouze 9 % hlavních chodů, 34 % příloh a 24 % dezertů bez živočišných složek. Nejvíce rostlinných hlavních chodů nabízí restaurace, kde si zákazníci mohou sestavit svůj vlastní pokrm – Subway a Burrito Loco, velké zastoupení rostlinných pokrmů má ale také Starbucks. Velké množství dezertů naopak nabízí podniky specializující se spíše na zmrzlinu a smoothies – UGO fresh bar a Fruitisimo.

Společně s žebříčkem vydal ProVeg také zprávu shrnující výsledky hodnocení, která vyzdvihla některá jídla z menu nejlepších restaurací a zhodnotila jejich přínos pro celý rostlinný a veganský trh. Zpráva také poukazuje na to, které řetězce mají v rostlinné nabídce rezervy. “Přestože hodnocení vyzdvihuje několik řetězců, které rostlinná jídla nabízí, největším přínosem by mělo být to, že poukazuje na příležitosti pro restaurace bez rostlinné nabídky, případně pro výrobce rostlinných alternativ, kteří by mohli s řetězci navázat spolupráci,” zhodnotil žebříček Martin Ranninger, ředitel ProVeg Česko.

Foto: archiv ProVeg

Hlavním závěrem provedeného výzkumu je, že řetězce s rychlým občerstvením na českém trhu jdou správným směrem k rozšíření rostlinné nabídky, ale stále je potřeba udělat mnohé změny, aby byla uspokojena poptávka zákazníků a zákaznic po zdravějších, ekologičtějších a šetrnějších možnostech.

Velcí hráči na poli fastfoodů se musí rychle přizpůsobit změně, která v zahraničí již probíhá a nabídnout svým zákazníkům a zákaznicím více rostlinných pokrmů. Dle provedených průzkumů do fast foodů chodí nejvíce mladí lidé, což je také skupina, jejíž největší část preferuje bezmasou stravu. Představením více rostlinných jídel tak restaurace nejen zaujmou širší spektrum potenciálních zákazníků, ale hlavně uspokojí svou primární klientelu.
Tagy: