Petice vyzývá EU, aby do systému školního stravování zahrnula rostlinné mléko

ProVeg International vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala zdravou stravu šetrnou ke klimatu

Celosvětově asi 68 % lidí trpí intolerancí laktózy. Školní projekt EU sice poskytuje kravské mléko bez laktózy, ale je důležité nabídnout více možností pro ty, kteří mají intoleranci laktózy a preferují rostlinné mléko. Kromě toho je alergie na kravské mléko nejběžnější formou potravinové alergie u dětí. Rostlinná mléka nabízejí výživově hodnotnou alternativu pro děti s těmito zdravotními problémy. Nejen proto organizace ProVeg International spustila petici, v níž vyzývá Evropskou komisi, aby umožnila zahrnutí rostlinných mlék obohacených vápníkem do EU Projektu dodávek ovoce, zeleniny a mléka do škol.

Petice, která na sociálních sítích používá hashtag #schoolmilk, dává evropským občanům a občankám příležitost podpořit začlenění rostlinného mléka obohaceného vápníkem do školního jídelníčku, jako možnosti šetrné ke klimatu. „Rostlinná mléka obohacená vápníkem jsou udržitelnou a zdravou možností a měly by být zahrnuty do školního programu, protože evropská společnost se posouvá k rostlinnější stravě,“ řekla Jasmijn de Boo, viceprezidentka organizace ProVeg. „Nabízení rostlinných mlék pomůže EU dekarbonizovat společnost a zároveň umožní větší výběr pro ty, kteří nechtějí ke školnímu jídlu pít kravské mléko,“ pokračovala de Boo.

Projekt EU sice zatím nezahrnuje rostlinné mléko obohacené vápníkem, ale Komise v současné době vyzývá veřejnost, aby v rámci konzultačního procesu, který končí 28. července 2022, poskytla zpětnou vazbu.

„Rostlinná mléka a mléčné produkty, které jsou zároveň obohacené vápníkem a vitamíny, jako je vitamín B12 a D, mohou být adekvátní nutriční alternativou kravského mléka. Kravské i obohacené rostlinné mléko obsahují shodně 120 mg vápníku na 100 ml a typy rostlinných mlék, jako je hrachové či sójové obsahují také obdobné množství bílkovin. Zároveň jsou rostlinná mléka spojena s výrazně nižší uhlíkovou stopou i nároky na půdu a vodu. Je proto překvapivé, že jsou rostlinná mléka v Evropské unii znevýhodňována oproti těm živočišným, např. i tím, že zatím nejsou zahrnuta do obdobných projektů,” uvádí nutriční terapeutka Mgr. Veronika Baťová.

Foto: archiv ProVeg Česko

ProVeg prosazuje zahrnutí rostlinného mléka do systému z následujících důvodů:

● Zahrnutí rostlinného mléka obohaceného vápníkem je v souladu se plány Komise, konkrétně s „vytvořením příznivého potravinového prostředí, které usnadní výběr zdravé a udržitelné stravy“ (součást strategie EU Od zemědělce ke spotřebiteli).
● Rostlinná mléka mohou podpořit vyváženou a zdravou stravu.
● Odborníci a odbornice na výživu uvádějí, že sójové mléko, které je obohacené vápníkem, lze použít jako nutričně adekvátní alternativu kravského mléka.
● Celosvětově asi 68 % lidí trpí intolerancí laktózy. Program školního mléka sice poskytuje kravské mléko bez laktózy, ale je důležité je nabídnout více možností pro ty, kteří mají intoleranci laktózy a preferují rostlinné mléko. Kromě toho je alergie na kravské mléko nejběžnější formou potravinové alergie u dětí. Rostlinná mléka nabízejí výživově hodnotnou alternativu pro děti s těmito zdravotními problémy.
● Některá rostlinná mléka mají uhlíkovou stopu o 63 % až 78 % menší než mléko živočišného původu.
● Obavy o dobré životní podmínky zvířat během přepravy a výrobního procesu mléčných výrobků se netýkají rostlinných mlék.
● Rostlinná mléka přispívají k inkluzivitě, protože dají všem dětem, včetně těch, které se rozhodnou nekonzumovat mléčné výrobky, možnost pít nějaké mléko během oběda, stejně jako jejich vrstevníci a vrstevnice.

„Evropská unie několikrát ve svých materiálech i projektech zmiňuje nutnost zvýšit poměr rostlinné stravy v jídelníčcích občanů i občanek, například přímo ve Strategii EU Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) nebo i v plánu boje proti rakovině. Mělo by být tedy samozřejmé zahrnout do školního projektu také rostlinné mléko obohacené vápníkem, které se pojí s dalšími benefity vzhledem k naší planetě či zvířatům,“ uvádí Eva Hemmerová, komunikační manažerka ProVeg Česko.

 

 

¹Poore, J. & T. Nemecek (2018): Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science. 360
²PV_Plant_Milk_Report_281019-1.pdf (proveg.com)
Tagy: