85 procent Čechů pomáhá druhým. Každý čtvrtý se letos navzdory koronaviru zapojí do Giving Tuesday

Možná se to někdy nezdá, ale Česká republika rozhodně nepatří mezi národy, které myslí jen na sebe. Pomáhat druhým je totiž důležité pro úctyhodných 85 % naší populace. V posledním roce se Češi dobročinných aktivit zúčastnili nejčastěji koupí produktu, z něhož šel výtěžek na dobrou věc, darováním věcí či finančním příspěvkem. Nyní se více než čtvrtina občanů plánuje zapojit do světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday. Vyplývá to z aktuálního výzkumu, který v říjnu zrealizovala výzkumná agentura Ipsos ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

4 z 5 lidí v uplynulém roce podnikli nějakou dobročinnou aktivitu. Oproti minulému roku mírně přibylo Čechů, kteří darovali krev či se zapsali do registru kostní dřeně. Podobně jako loni je pro 85 % lidí důležité pomáhat potřebným. S vyšším vzděláním roste i podíl lidí, kteří častěji přispívají finančně a zapojují se také častěji do aktivit pořádaných jejich zaměstnavatelem.

Finanční příspěvek na dobročinné účely loni darovalo 36 % populace. Lidé nejčastěji přispívají na děti, lidi s handicapem a na zvířata. Asi polovina z nich (48 %) přispívá do 500 Kč za rok, 23 % částkou v hodnotě 501 až 1000 Kč, 29 % pak věnuje více než tisíc korun. 57 % dárců přispívá příležitostně, 14 % dárců minimálně jednou za měsíc, 9 % čtvrtletně, 13 % pololetně a 15 % ročně či méně často. Aktuálně přibývá lidí, kteří přispívají převodem na účet, poklesly příspěvky v hotovosti.

Solidarita je vysoká i navzdory koronaviru, ale menší než na jaře

Výzkum agentury Ipsos ukazuje, že solidarita Čechů je velice vysoká i navzdory koronaviru. Na jaře nebo na podzim podpořilo některý ze svých oblíbených podniků, obchodů, divadel či jiných subjektů 62 % populace. Podpora jde častěji od mladých lidí do věku 29 let. Nejčastěji lidé subjekty podporují skrze nákup zboží u daného podniku. Koronavirus má bohužel vliv na výši příspěvků. Více než desetina z těch, kteří loni finančně přispěli na dobročinné účely, bude v následujících měsících neziskovým organizacím přispívat méně, necelá polovina bude přispívat stejně. 4 z 10 dárců ještě není rozhodnuto.

V současné chvíli polovina populace vnímá menší vlnu solidarity, než byla na jaře při první vlně pandemie koronaviru. Nižší solidaritu Češi pociťují především v tom, že lidé již nemají takový strach, zlehčují situaci či nedodržují vládní opatření. A jak jsme na tom s dobrovolnictvím? „Nejochotnější jsou lidé pomoci s nákupem rodině, dále pak sousedům či známým, případně i s hlídáním dětí. Pokud by byli přímo požádání, je asi třetina Čechů ochotna pomoci s trasováním kontaktů nebo v nějaké neziskové organizaci pomáhající potřebným,“ popisuje další výsledky výzkumu manažerka komunikace Ipsos Markéta Kneblíková.

Čtvrtina populace se chce zapojit do Giving Tuesday

V úterý 1. prosince se spojí stovky milionů lidí po celém světě a společně budou konat dobro. Stane se tak v rámci světového dne štědrosti a dobrých skutků s názvem Giving Tuesday. Povědomí o něm se v České republice rok od roku zvyšuje a do akce se zapojuje stále více lidí. Z výzkumu agentury Ipsos vyplývá, že o Giving Tuesday už někdy slyšelo 17 % Čechů. Do předchozích ročníků se zapojilo 10% populace, v letošním roce se chce připojit dokonce čtvrtina Čechů. Lidé nejčastěji plánují darovat věci na dobročinné účely.

Do Giving Tuesday se může jednoduše zapojit kdokoliv. Možností, jak svou pomoc pojmout, je nespočet. „Štědrost není zakázána ani zrušena. V současné době plné nejistot stále existuje jedna pravda, která nám dává naději. Naději, že jsme společně schopni dosáhnout neuvěřitelných věcí. Giving Tuesday je tak pro lidi z celého světa jedinečnou příležitostí stát při sobě a navzájem se i v této nelehké době podpořit,” dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která za Giving Tuesday v Česku stojí. Loni se do něj v Česku zaregistrovalo 333 dárcovských výzev, díky kterým se podařilo na tuzemské dobročinné projekty vybrat přes 71 milionů korun, darovat několik tun oblečení a potravin lidem v nouzi, a hlavně vykonat bezpočet dobrých skutků.

foto: grafika Giving Tuesday