Česká olympijská nadace a Hervis budou letos plnit přání dětem z nízkopříjmových rodin

Znáte děti, kterým chybí sportovní vybavení a finance na členské příspěvky, ale moc rády by sportovaly? Často jim stojí v cestě materiální problémy, které brání jejich nadšení a vášni pro oblíbený sport v rozkvětu. Česká olympijská nadace proto už podruhé organizuje předvánoční charitativní akci nazvanou Vánoční strom sportovních přání. Společně s obchodní sítí se sportovním vybavením Hervis Sports tak dokáže plnit přání nadšených mladých sportovců. Těch materiálních, i zážitkových.

Česká olympijská nadace se každoročně snaží podpořit entuziasmus potenciálních dárců převážně ze sportovního prostředí, aby se do projektu zapojili, a plnili přání mladých sportovců. Princip je jednoduchý – na webových stránkách projektu vanoce.olympic.cz shromažďuje ČON přání dětí z nízkopříjmových rodin nebo těch, které se ocitly v těžké životní situaci, a každý zájemce si může některé z nich vybrat a vlastním přičiněním je realizovat. Projekt necílí pouze na partnery výše zmíněných institucí, ale také každého jednotlivce aktivního na poli sportu.

Sportovní přání se dělí do dvou kategorií, přičemž Hervis Sports hraje roli v obou případech. První z nich jsou vyloženě přání materiální povahy. Představte si situaci, kdy máte v rodině například nadšeného malého cyklistu nebo snowboardistu. Kvalitní sportovní vybavení si ale bohužel nemůžete dovolit, a to ani přesto, že je to jeho největší přání. V tom případě přichází na řadu štědrý dárce, který například s pomocí Hervis dárky zajistí.

„Naše role ve Vánočním stromu sportovních přání je v podstatě dvojí,“ vysvětluje marketingový ředitel Hervis Sports Jan Štádler. „V případech, kdy se dárci rozhodnou místo samotného vybavení poskytnout pouze finanční prostředky na jejich nákup, obrací se kolegové z České olympijské nadace přímo na naši obchodní síť. Kýžené produkty u nás nakupují za speciální zvýhodněné ceny. Na druhou stranu některé sny přímo i plníme, pokud je to v našich silách. Entuziasmus mladých sportovních nadšenců by se totiž měl kultivovat, a my si ceníme být toho aktivními účastníky,“ dodává.

Jan Štádler zmiňuje právě druhou kategorii sportovních přání – a to těch, které na stránkách najdeme jako sportovní sny. Určitě se shodneme, že v cestě za jakýmkoliv životním snem hrají důležitou roli osobní vzory a vyvolení hrdinové. Trénink s takovou osobností může být velice inspirativním zážitkem, a přitom to není nic zas až tak nemožného. Díky kontaktům ČON i dalších partnerů se tak setkání se sportovními legendami a společné tréninky mladých sportovců a jejich vzorů a hvězd, mohou uskutečnit.

Netřeba dodávat, že čím více ochotných dárců, tím veselejší tyto pandemií COVID-19 poněkud „ukradené“ Vánoce mohou být! To je vlastně i hlavním cílem organizátorů této akce. V roce 2018 se totiž společným úsilím povedlo splnit na šest desítek sportovních přání. Podpořme tedy Českou olympijskou nadaci, Hervis Sports i další v jejich snaze rozvíjet možnosti těch nejmladších sportovců.