Chcete do nájmu městskou nemovitost? S novými podmínkami vaše šance stoupají

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil první výběrová řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města Prahy podle nových podmínek. Jedná se například o velice zajímavé prostory pro provoz restaurací či obchodů v centru Prahy – v Opletalově, Karmelitské či Karlově ulici. Nová pravidla by měla přispět ke zlepšení nabídky pronajatých provozoven i ke zkulturnění nebytových prostor zejména v historické části Prahy.

„Jak jsme již avizovali dříve, vypisujeme výběrová řízení na nebytové prostory v centru města dle nových podmínek. Jediným kritériem už nebude nově pouze cena, ale i účel nájmu a zkušenosti z oboru. Budu moc rád, pokud se nám podaří tyto prostory obsadit zájemci, kteří nabídnou i něco jiného než běžný sortiment v lokalitě, ideálně zde vzniknou zajímavé provozy rozličného typu, které budou zajímavé nejen pro turisty, ale hlavně občany hlavního města. Přál bych si, abychom do centra, které nyní mnohdy připomíná turistický skanzen, vraceli postupně vlastní život,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Nabídky zájemců budou hodnoceny podle dílčích kritérií, která mají dle vzorových podmínek danou váhu. Především je to výše nájemného (váha 60 %). Dalším kritériem je navrhovaný účel nájmu, přínosnost požadovaného druhu činnosti pro obyvatele a pro všestranný rozvoj daného území, potřebnost a zastoupení požadovaného druhu činnosti na daném území, doba trvání nájmu a výše zamýšlených investic zájemce do technického zhodnocení nebytového prostoru (váha 30 %). Třetím hodnoceným kritériem jsou zkušenosti zájemce v daném oboru dle doložených referencí (váha 10 %).

První vyhlášená výběrová řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města Prahy podle nových pravidel jsou zveřejněna na Realitním portálu hl. m. Prahy.