Jsou chodci a koloběžkáři zapřisáhlí nepřátelé? S dodržováním jasných pravidel nemusí být

Na jaře loňského roku byla spuštěna osvětová kampaň Nejsme z plechu. Tato kampaň cílí především na uživatele koloběžek – tradičních i elektrických. Z logiky věci se tak zaměřuje hlavně na mladší generace, u kterých je tento způsob přepravy obzvláště populární. Konflikty mezi chodci a uživateli koloběžek bývají často přiostřené. Nejlépe se jim vyhnete vzájemnou ohleduplností a vyhýbáním se místům, která jsou vyhrazena příslušníkům té druhé skupiny.

Respektujte svá vyhrazená území

Jedním z míst, kde k určitým neshodám může dojít, je chodník podél běžné pozemní komunikace. Někteří uživatelé koloběžek se totiž při jízdě na chodníku cítí bezpečněji, neboť nejsou ohrožováni motorovými vozidly. Ve skutečnosti tím ale nejen porušují dopravní předpisy, ale také vystavují nebezpečí chodce, jelikož se pohybují ve velké rychlosti na relativně úzkém prostoru. Proto by měli koloběžkáři jezdit na běžných silnicích a podobně jako cyklisté nepřekážet pěším na chodníku.

Přesným opakem jsou pak cyklostezky. Tam by se totiž neměli vyskytovat chodci, přičemž pro koloběžkáře jsou tyto cesty přímo určené, protože uživatelé koloběžek jsou v zákoně definováni obdobně jako kolaři. Pokud tedy dojde ke kolizi mezi pěším a koloběžkářem na cyklostezce, jedná se o vinu chodce, který by se ve vlastním zájmu neměl v daném místě vůbec vyskytovat.

Buďte ohleduplní

Chodci a koloběžkáři se ale i při dodržování výše uvedeného potkávají běžně. Nejčastěji se tak stává na stezce pro chodce a cyklisty (kam se koloběžkáři řadí, jak již bylo zmíněno výše). Vzhledem k tomu, že zákonně jsou si v těchto oblastech obě skupiny rovny, je třeba dodržovat určitá pravidla.

Tím základním je řídit se dopravními předpisy, které známe z normálního pohybu pěších po pozemní komunikaci. To tedy znamená, že chodci by měli chodit po levé straně společné stezky a koloběžkáři jezdit po straně pravé. Případný jezdec na koloběžce bude tak protijdoucím chodcem včas spatřen a obě strany budou mít dost času na provedení úhybného manévru. Je třeba také dávat pozor na případné venčené domácí mazlíčky, aby svým vběhnutím pod kola nenadělali neplechu jak sobě, tak ostatním.

Sečteno a podtrženo –⁠ dodržujte výše zmíněná pravidla, chovejte se k ostatním s respektem a minimalizujte jak pravděpodobnost karambolu, tak následného nepříjemného konfliktu. Další užitečné rady a tipy najdete na stránkách kampaně Nejsme z plechu www.nejsmezplechu.cz.

Foto: Shutterstock