Co děsí majitele chytrých telefonů?

Nejmenovaný výrobce chytrých telefonů ve spolupráci se společností IPSOS provedl spotřebitelský průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaké faktory ve spojitosti s vlastněním smartphonu považují uživatelé za nejvíce znepokojující či potenciálně možné. Průzkum byl proveden prostřednictvím on-line panelu v červnu 2019 a účastnili se jej obyvatelé střední Evropy ve věku od 18 do 55 let.Podle výrobce telefonů totiž většina uživatelů vnímá svůj telefon jako skutečnou cennost.

Nejvíce nás trápí drahá oprava

Respondenty dále trápí selhání baterie (59,45 %) nebo poškození způsobené vodou (55,78 %). Z výzkumu vyplynulo, že výrobci smartphonů by měli více chránit uživatele v případě lidských chyb nebo nehod (87,50 %). Téměř všichni respondenti pak považují náklady na opravu poškozeného displeje za příliš vysoké (91,80 %).

Jak to vidí v ČR

Podobný názor na to mají také Češi. Ti se obávají nejen toho, že ztratí data uložená ve svém smartphonu (75,26 %), ale například i selhání systému (69,17 %). Mezi další nejčastější obavy pak patří poškození displeje způsobené například pádem (59,46 %), selhání baterie (55,46 %) nebo poškození telefonu vodou (62,27 %).

Stejně tak čeští uživatelé smartphonů souhlasí i s tím, že výrobci by měli více chránit své zákazníky v případě nehod nebo problémů, za které si mohou sami (76,70 %), a že náklady na opravu a výměnu rozbitého displeje jsou příliš vysoké (89,40 %).