Jak si ve světě vede Velká Británie? Na to se pokusí odpovědět účastníci pražské konference

V září se v Praze bude konat mezinárodní konference nejen o důsledcích Brexitu.

Brexit i poté, co proběhl, přináší stále mnoho otazníků a ovlivňuje svět, včetně České republiky, i když v mnohém ještě tento vliv nevnímáme nebo jej neumíme spočítat. První data zatím přinášejí především ekonomové.

Ve spočitatelné rovině obchodní balance Brexit dosud potvrzuje teorii komparativních výhod.  I když je příliš brzy na ekonomické hodnocení, první data jasně potvrdila výrazný propad obchodu mezi Velkou Británií a Evropskou unií, včetně Česka.

Vývoz britského zboží do zahraničí obecně se letos v lednu meziročně snížil o 19 procenta, stejně jako dovoz. Hlavní příčinou poklesu mezinárodního obchodu na Ostrovech je Brexit, a tedy dramatické snížení obchodu mezi EU a Velkou Británií, i když nelze pominout ani vliv hospodářského poklesu v důsledku pandemie.

Brexit je patrný i na poklesu dovozu a vývozu Británie s Českou republikou. Zatímco objem českého exportu na Ostrovy meziročně klesl asi o pětinu, dovoz z Británie do ČR se snížil dokonce o více než 37 procent. Vývoj obchodní balance mezi ČR a Velkou Británií přitom kopíruje EU v čele s jeho největší ekonomikou – Německem.

Pražská konference, která je naplánována na 24. září v malostranských prostorách Anglo-American University, však z Brexitu nedělá ústřední téma, ikdyž jeho “hybnou” sílu k vyvolání diskuse nelze pomíjet. “Klademe si za cíl hledat odpovědi na otázky po místě a roli dnešní Británie ve světě. Akademici z celého světa jsou zváni, aby se podělili se svými příspěvky nejen k aktuální krizi identity Británie coby někdejšího kolonizátora a průmyslové nebo politické velmoci,” přiblížil záměr pořadatele Gerald Power, historik britských a irských dějin, který přednáší v Praze na Anglo-American University.

Mezi potvrzené řečníky patří mimo jiné lektorka politologie na Aston University Judi Atkins, ekonomický poradce a redaktor časopisu World Economics Brian Sturgess či Monika Brusenbauch Meisslová z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně.