Série „udržitelných“ sessions Bena Cristovao končí v třídičce odpadu

Série „udržitelných“ sessions Bena Cristovao jde do finále. Tentokrát se s kytaristou přesunul do areálu Pražských služeb.

Záznam skladby Nejlepší vznikl ve spolupráci s Komerční bankou. A to v rámci podpory její kampaně O CO2 JDE, která reflektuje nutnost věnovat se probíhajícím klimatickým změnám a udržitelnosti.

Myšlenka série „udržitelných“ live sessions přišla po předchozích sessions, které Ben Cristovao započal v loňském roce. První část byla natočená v prázdných halách a hudebních klubech a druhá v Pražské tržnici v Holešovicích, která prochází zajímavou adaptací na místo odpočinku a kultury.

Tentokrát Ben Cristovao ve spolupráci s Komerční bankou vybral čtyři zajímavá místa, která ukazují, jaké budou trendy v odpadovém hospodářství, udržitelné výstavbě, energetice výrobních hal nebo elektrifikaci hromadné městské dopravy.

Video ke skladě Nejlepší vzniklo v třídícím centru Chrášťany uvedeném do provozu v roce 2009. Jde o jednu ze dvou třídiček, které vlastní Pražské služby. Druhy materiálu, které se zde přetřiďují, jsou papír, plasty, fólie a nápojové kartony. Měsíčně se do Chrášťan naveze asi 1300 tun papíru, 400 tun plastů a 30 tun nápojových kartonů. Vytříděné materiály putují k dalšímu zpracování. K výběru místa pro tuto session inspirovala realizační tým společnost Cyrkl, specialista na cirkulární odpadové hospodářství. Cyrkl provozuje největší digitální odpadovou platformu v Evorpě. Díky ní pomáhá tisícům společností přetvořit odpad na zdroj.

Komerční banka v rámci kampaně O CO2 JDE přišla i s dalšími aktivitami. V polovině října instalovala na pražském Andělu model plic, které simulovaly dýchání a postupně přirozeně i uměle černaly, aby demonstrovaly vliv znečištění ovzduší na lidi a přeneseně i na planetu Zemi.  K symbolickému zastavení chodu modelu plic došlo 3. 11. v poledne, tedy v začátku 26. konference smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow.

Všechny „udržitelné“ sessions jsou ke zhlédnutí na YouTube kanálu Bena Cristovao a také na adrese www.oco2jde.cz, kde najdete mimo jiné přehled toho, co Komerční banka dělá v oblasti udržitelnosti.

Rok 2021 je celosvětově ve znamení klimatické změny a hledání cesty k udržitelnosti pro celou společnost. Je zřejmé, že svět hudby k ní má co říct a možnost posunout myšlenku mezi širokou veřejnost není ani Benovi Cristovao lhostejná.

foto: Championship Music
Tagy: