Škodovka po vyhlášení nouzového stavu opět nastartovala svůj grantový program. Chce pomoci dobročinným organizacím v nouzi

Tento podzim celá naše společnost opět čelí výzvám a omezením v souvislosti s pandemií koronaviru. Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice spustil už druhé kolo Krizového fondu, v jehož rámci plánuje podpořit veřejně prospěšné organizace v mladoboleslavském regionu částkou přesahující 900 000 korun.

Veřejně prospěšné organizace stojí i za nových, ztížených podmínek v první linii a dále pomáhají potřebným. Právě jim je určen program na zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s koronavirovou pandemií a na podporu zachování jejich činnosti. O finanční příspěvek se mohou přihlásit organizace působící v mladoboleslavském regionu v oblasti zdravotní a sociální péče, vzdělávání nebo ekologie a také humanitární a charitativní organizace.

„Veřejně prospěšné organizace hrály na jaře klíčovou roli při překonání první vlny koronavirové pandemie a jejich význam neklesá. Chceme organizacím pomoct se zvládnutím nových výzev, se kterými se všichni nyní potýkáme,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Nadační fond ŠKODA AUTO plánuje letos na podzim rozdělit částku přesahující 900 000 Kč. Peníze by měly být organizacemi použity zejména na zavádění nových přístupů, technologií nebo pro přizpůsobení jejich činnosti změněným podmínkám, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Minimální výše nadačního příspěvku činí 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč. V případě mimořádně přínosného projektu je možná i podpora přesahující stanovený limit.

Žádosti o grant se podávají elektronicky v první vlně do 30. října 2020, ve druhé vlně až do 30. listopadu 2020. Všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti najdete zde.

V prvním kole grantové výzvy, která byla vyhlášena na konci června letošního roku, získalo finanční podporu Nadačního fondu ŠKODA AUTO celkem 13 projektů. Celkově byla mezi organizace, jako jsou například spolek Denní centrum pro seniory JIZERA nebo organizace Můžeme pomoci provozující Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou, rozdělena částka téměř 600 000 Kč.

„Krizový fond není jedinou formou podpory veřejně prospěšných organizací v mladoboleslavském regionu, kterou u nás v Nadačním fondu do konce letošního roku chystáme. Na říjen připravujeme grant na podporu občanské společnosti, jehož smyslem je oživení komunitního života, a dále chystáme program propagující zdravý životní styl, v jehož rámci by o podpoře projektů mohli rozhodovat sami obyvatelé regionu,“ dodává Ladislav Kučera.