Tesco nabídne volná pracovní místa ukrajinským válečným uprchlíkům

Společnost Tesco, jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice, reaguje v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky přicházejícími do Česka nabídkou neobsazených pracovních pozic.

„Společnost Tesco je připravena usnadnit začlenění ukrajinských uprchlíků do života v České republice. Revidovali jsme dlouhodobě neobsazená pracovní místa a další pracovní příležitosti v rámci našich obchodů a distribučního centra a jsme připraveni, jakmile vejde v platnost příslušná legislativa, nabídnout napříč Českou republikou v průběhu roku až 500 pracovních příležitostí. Uvědomujeme si, že podpora občanů, zasažených konfliktem na Ukrajině, bude potřebná v dlouhodobém horizontu. Vnímáme, že vedle okamžité materiální a finanční pomoci, kterou prostřednictvím našich humanitárních partnerů průběžně poskytujeme prakticky od vypuknutí konfliktu, je zapojení do pracovního procesu největším benefitem, který můžeme nabídnout,“ vysvětluje Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Tesco v ČR již dříve spustilo celou řadu aktivit na podporu těch, kteří uprchli z Ukrajiny na území České republiky i lidí odkázaných na pomoc přímo na Ukrajině. Maloobchodník se rovněž zavázal zaměstnancům, kteří museli odcestovat na Ukrajinu na základě povolávacího rozkazu, vyplácet po dobu min. 3 měsíců od jejich odjezdu mzdu dle jejich průměrné mzdy. Firma tak chce umožnit svým zaměstnancům zajistit rodinné příslušníky, kteří zůstanou v ČR.

Další formy pomoci, které Tesco realizuje, najdete na: https://corporate.itesco.cz/pomoc-ukrajine/

Foto: Shutterstock