Na památník z pošlapaných židovský náhrobků vybrali lidé peníze za dva dny

Dva dny stačily Židovské obci v Praze na to, aby získala peníze na vznik pietního památníku z rozřezaných náhrobků, které tvořily dlažbu v dolní části Václavského náměstí. Lidé po náhrobcích nevědomky šlapali více jak čtvrtstoletí a jsou to opět lidé, kteří mají možnost jim symbolicky vrátit důstojnost a podpořit vznik pietního místa v rámci crowdfundingové kampaně, která aktuálně běží na Hithitu. Památník bude postaven z kostek o váze 7 tun a slavnostně bude odhalen v Praze v září letošního roku.

„Prosíme i ty z vás, kterým záleží na tom, aby se kameny coby svědkové minulých bezpráví dočkaly ztracené piety. Prosíme Vás proto o příspěvek na pietní nápravu minulých zločinů,” vyzývá předseda Židovské obce a organizátor kampaně František Bányai.

Židovská obec v Praze mnoho let upozorňovala na podezřelý původ dlažby v dolní části Václavského náměstí. Významné indicie naznačovaly, že dlažební kostky, použité za minulého režimu k vydláždění náměstí, jsou vyrobené z rozřezaných hřbitovních náhrobků. Do ilegálního obchodu s kameny byly na sklonku totality zapojeny i mafiánské skupiny kolem „kmotra” Mrázka. Při obnově dolní části Václavského náměstí se v roce 2020 rozřezané náhrobky skutečně našly a nebylo jich málo. Zatím bylo objeveno na 6 000 kostek o celkové váze 7 tun.

Díky memorandu, které Hlavní město a Technická správa komunikací podepsaly s Židovskou obcí bylo možné obci dlažební kostky z náhrobků vrátit. Židovská obec v Praze nechtěla zbytky nalezených náhrobků nechat ležet někde ve skladu, a proto se rozhodla nechat postavit památník Návrat kamenů, jehož autory budou Lucie a Jaroslav Rónovi. Sestavení stabilní a bezpečné konstrukce z dlažebních kostek bude velice náročné.

Žižkovský židovský hřbitov, z něhož zbyl po stavbě Žižkovské věže jen malý kus, si stále udržuje svou tajemnou atmosféru a podivuhodnost. Právě zde, na travnatém palouku mezi vzrostlými stromy, bude památník umístěn. Památník umělci navrhují jako horizontální kruhovou čočku z 200 dlažebních kostek se zbytky hebrejských i českých nápisů. Od této čočky se budou do kruhu jako sluneční paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné výšky. Středová kruhová čočka symbolizuje Stvořitele, coby centrálního hybatele. Projekt realizace již běží a slavnostní odhalení pomníku proběhne 7. září 2022.

Finanční prostředky získané v crowdfundingové kampani umožní upravit okolí nového památníku, vytvořit informační panel a přispět na úpravu náhrobků v jeho blízkosti. Kampaň běží až do 17. července a přispěvatelé si mohou na Hithitu vybrat z různých odměn: od komentovaných prohlídek Josefova, přes společné setkání v synagoze či zapsání svého jména na informační tabuli přímo u památníku.

 

Zdroj fotografií: Židovská obec v Praze
Tagy: