Z prvního Food Waste Hackathon v ČR vzešly 3 návrhy aplikací proti plýtvání potravinami

Ve dnech 21. – 23. dubna 2017 proběhl v Praze první Food Waste Hackathon v ČR, který pořádalo analytické centrum Glopolis. Během tří dnů se na něm soutěžilo o nejlepší návrhy aplikací, které efektivně řeší problémy spojené s plýtvání potravinami.

Konkrétní výzvy, které potřebují chytrá řešení, představila Věra Doušová z Potravinové banky Praha (Jak lépe podporovat potravinové banky), Yana Pancheva z Tesco Stores ČR (Jak snížit plýtvání u prodejců) a Tereza Čajková z Glopolis (Jak zaujmout a aktivovat mládež). Otto Zeman ze společnosti Vodafone představil možnosti technologických řešení, kde se nápadům a inovacím nedává hranice.

O hlavní cenu poroty, se ucházely 3 návrhy. První aplikace chtěla řešit účinnější distribuci darovaných potravin mezi prodejci a potravinovými bankami. Další aplikace se zaměřila na komunitní sdílení potravin neboli „food-sharing“. Ta by zároveň dávala rady uživatelům, jak správně uchovávat jídlo. Třetí aplikace cílila na propojení restaurací a zákazníků při distribuci přebytečných jídel.

Hlavním vítězem Hackathonu se stala aplikace zabývající se distribucí darovaných potravin mezi velkými prodejci a potravinovými bankami. Kvůli legislativním změnám od ledna 2018, které ukládají obchodům nad 400m2 povinnost darovat přebytečné potraviny, se totiž objem darovaných potravin mnohonásobně zvýší. Vítězný tým složený z 5 účastníků si zvolil tuto výzvu, protože se jedná o téma, které má potenciálně největší prospěch a reaguje na akutní problém, který je nutné vyřešit.

Díky podpoře Nadace Vodafone budou mít všichni autoři aplikací možnost dotáhnout svou práci do konečného produktu v Laboratoři Nadace Vodafone pro rok 2017. Jedná se o akcelerační program, ve kterém můžou zástupci neziskovek a společensky prospěšných podniků posunout svůj technologický projekt od nápadu až k finančně udržitelné realizaci.

Více na www.laboratornadacevodafone.cz.