Jägermeister odkryl tajemství úspěchu nultých let

Od začátku nového milénia si mnozí slibovali změnu. U někoho žádná nenastala, ale jiným nultá léta významně změnila život. Aktérům a jejich legendárním počinům, které vznikaly v letech 2000 – 2009, vzdala hold kampaň From 00’s to Heros od Jägermeisteru. Výsledné dílo kampaně zdobí prostor Klasick Wheels v pražských Holešovicích.

V nultých letech lidé překračující hranice neznámého a udávající směr. Dnes zkušení lovci, kteří jsou svými příběhy a jejich filozofií inspirací pro dnešní mladou generaci. Celkem devět umělců a sportovců navštívila legenda české a slovenské graffiti scény 2MAD, aby zjistil, co pro ně nultá léta znamenala a jakým způsobem je formovala. Pro něho osobně to byla nejaktivnější doba, kdy tvořil na ulici téměř denně, a k tomu, jak si užíval jednotlivá setkání, říká: „Bylo super se s těmito legendami setkat a zjistit, co je hnalo dopředu v době, kdy byli na vrcholu nebo tam mířili. Spousta lidí si může zavzpomínat a mladí se třeba dozví o někom, koho neznali.

2MAD se mezi vybrané osobnosti vypravil s jemu typickou zahalenou tváří a skicákem v ruce. Ten byl hlavním nástrojem k tomu, aby si na něm zaznamenával důležité fragmenty příběhů Affra, Martina MG Gilliana, Kateřiny Salavcové, Seniora, Alžběty Jungrové, Tomáše Rejmana, Jakuba Peška a Jakuba Veselského. Tuto inspiraci použil jako podklad pro tvorbu výsledné pocty heroes nultých let. „Nebylo jednoduché vybrat od každého jen jeden moment, který ovlivnil jejich cestu“. 2MAD z vybraných momentů zkomponoval velkoplošný mural, který je od konce listopadu součástí exteriéru Klasick Wheels v Holešovicích a který si žádný lovec nesmí nechat ujít.

Video, jak pocta v podobě muralu vznikala, a kompletní devítku rozhovorů se všemi aktéry naleznete na YouTube kanálu Jägermeister. Nepřestávejte lovit příběhy lidí, kteří si na umělecké či sportovní scéně vydobyli renomé a mohou být v mnohém inspirativní.