Po celém Česku se opět poběží pro Paměť národa. Přidat se může kdokoliv kdekoliv

V průběhu září a října se na 12 místech po celé republice uskuteční pátý ročník benefičního Běhu pro Paměť národa. V sobotu 12. září startuje závod v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Olomouci a Rejčkově, v neděli 13. září pak v Třebíči. O týden později poběží lidé v Brně, Plzni a Uherském Hradišti. Na konci září se připojí také běžci v Ústí nad Labem. Celé soutěžní klání pak v sobotu 24. října ukončí závod v Ostravě. Hlavním cílem bude tradičně získat finanční částku na podporu jedné z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě.

Zúčastnit se může každý bez omezení, věk ani kondice nejsou rozhodující. Účastníci mají na výběr ze dvou profesionálně měřených tras o délce 5 km a 10 km. Zapojit se ale mohou i děti, chodci či méně zdatní běžci. Pro ty bude připraven 1 km dlouhý úsek. Novinkou na některých místech bude týmová štafeta. Zaplacením startovného všichni zúčastnění přispějí na rozšíření sbírky Paměti národa, jejíž příběhy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a dalších bojovníků za svobodu jsou inspirací a varováním před totalitními režimy. Výtěžek Běhu pro Paměť národa umožní natočit a uchovat další stovky jejich osudů.

Každý účastník Běhu pro Paměť národa může i letos svůj běh symbolicky někomu věnovat. Je už jen na něm, zda poběží za babičku Irenu, která přežila holokaust, strejdu Oldu, který byl politickým vězněm, dědu Mirka, který byl v legiích, nebo třeba za Miladu Horákovou, letce RAF, odbojáře či zavřené novináře. „Náš běh je spíše symbolický, ale váš dar, který věnujete formou startovného, je pro nás opravdovou pomocí. Přispějete na rozšíření sbírky Paměť národa, která připomíná, jak hrozné je žít v době nesvobody ve všech oblastech života, a ukazuje hrdinství mnohých, kteří se postavili bezpráví a útlaku. Zatímco nám jde v běhu „jen“ o výsledný čas, pamětníkům šlo o život, čest a svobodu,“ říká Mikuláš Kroupa, zakladatel Paměti národa, který se i letos účastní pražského běhu ve Hvězdě.

Kromě oficiálních závodů v jednotlivých městech bude i letos otevřená speciální kategorie s názvem „běžím kdekoliv“. K běhu se tak mohou připojit i ti příznivci Paměti národa, kteří to na konkrétní místo mají daleko, žijí v zahraničí nebo raději běhají sólově. V minulosti si takto startovní číslo připnuli třeba i běžci v USA, Řecku nebo Japonsku. Mezi závodníky ani letos nebudou chybět patroni z řad slavných českých osobností jako jsou například olympionici Eva Samková a Vávra Hradilek, běžkyně Jarmila Kratochvílová, zpěvák Ben Cristovao nebo novinář Jindřich Šídlo.

Každý, kdo zaplatí startovné, přispěje na dokumentaci vzpomínek pamětníků a rozšiřování sbírky Paměť národa. Startovné v profesionálně měřených závodech na 5 a 10 km pro žáky a studenty začíná na 200 Kč, pro dospělé se liší podle místa, nejdražší je v Praze, kde startuje na 400,- Kč. Do symbolického běhu na 1 km se pak lze zaregistrovat už od 100 Kč. Součástí na všech místech bude stejně jako v předchozích ročnících doprovodný program pro celou rodinu.

Registrace je možná předem na www.behpropametnaroda.cz nebo v místě běhu u registračních stánků, kde bude možné platit startovné v hotovosti. Přehled termínů a detailní informace o místech, kde se běží, a tratích najdete na www.behpropametnaroda.cz.

12. září 2020
České Budějovice, Stromovka
Hradec Králové, rybník Biřička
Jablonec nad Nisou, Tyršův park
Olomouc, Smetanovy sady
Praha, obora Hvězda
Rejčkov

13. září 2020
Třebíč, Libušino údolí

19. září 2020
Brno Park Anthropos
Plzeň, Ranč Šídlovák
Uherské Hradiště, Sportpark Rybníček

30. září 2020
Ústí nad Labem, jezero Milada

24. října 2020
Ostrava, lesopark Poruba

od 12. září do 24. října 2020
kdekoliv

Paměť národa je největší sbírka vzpomínek pamětníků v Evropě, která je od roku 2008 přístupná široké veřejnosti na internetu na www.pametnaroda.cz. Spravuje ji obecně prospěšná společnost Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů díky darům soukromých dárců. V současnosti Paměť národa obsahuje přes 11 000 pamětníků, které Post Bellum natáčí po celé republice natáčí pamětníky po celé České republice díky svým pobočkám v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci a Plzni. Web Paměti národa nabízí také Magazín Paměti národa, který přináší články o důležitých okamžicích naší moderní historie skrze příběhy konkrétních lidí, které je zažili.