Výuková aplikace Včelka baví a zároveň pomáhá!

Slyšeli jste už někdy o výukové aplikaci Včelka? Určitě ano, protože již od roku 2014 pilně pomáhá malým školákům budovat pevnější základy prvostupňového vzdělání! Jedná se o interaktivní (webovou i mobilní) aplikaci, která byla vytvořena odborníky, a proto je zvláště vhodným pomocníkem i pro děti s SPU (s obtížemi typu dyslexie) a děti cizojazyčné. V současnosti je ve Včelce možné procvičovat hravě čtení a cizí jazyky (AJ, NJ, ŠJ). Ohlasy na Včelku jsou tak pozitivní, že přišel čas na její další rozlet. Tvůrci aplikace proto dali hlavy dohromady a rozhodli se rozjet přípravy na další stěžejní včelí předmět – MATEMATIKU. Ta by se mohla všem uživatelům v aplikaci jako kouzlem objevit už letos na podzim. Chcete se na tomhle čarování maličko podílet? Nakoukněte na včelí matematickou sbírku na Hithitu.

Za aplikací Včelka stojí malý tým složený z nadšenců do hravého vzdělávání – specialisté, pedagogové, jazykoví lektoři a programátoři z celé České republiky, Slovenska a Polska. Včelka totiž nepomáhá jen dětem v Česku, ale také blízkým sousedům pod sesterskými názvy Včielka (SK) a Pszczolka (PL). Každé vylepšení aplikace tedy vždy udělá radost všem třem jazykovým verzím najednou! Metodickým hlavounem aplikace je PaedDr. Renata Wolfová, speciální pedagožka, která se problematikou dětí s obtížemi se čtením, psaním a počítáním profesně zabývá již více než 30 let. Paní doktorka Wolfová se podílela již na metodice čtení ve Včelce. Díky ní tedy dnes může Včelka pyšně říci: „Pomohli jsme rozečíst již tisíce dětí!“ Co si pod tímto tvrzením můžeme představit? To, že aplikace umožnila dětem zlepšit jejich techniku čtení, zmírnit jejich čtenářský ostych a najít ve čtení jako takovém větší zalíbení. Zvládne tato aplikace podobné zázraky i na poli matematickém?

Včelka pomáhá obecně prvostupňovým dětem, ale možná vás napadá: Co dospěláci? Kde je Včelka obecně užitečná? Například: doma (s rodiči), ve škole prezenční i distanční (s pedagogy, asistenty) nebo ve specializovaných zařízeních (se specialisty). Všichni tito dospěláci se mohou díky Včelce (nejen v této nelehké době) funkčně propojit a společně tak dovolit dětem „maličko povyletět“.

Pilná Včelka – pomocnice velká!

Zpětná vazba z praxe zas a znovu ukazuje, že Včelka dětem nejen pomáhá, ale zároveň je také baví. Největší odměnou je proto pro včelkotvůrce rodič, který píše: „Dcera se neuvěřitelně zlepšila! Dříve se
u nácviku čtení hrozně vztekala. A teď se na něj dokonce těší!“
Nebo žáčci, kteří se paní učitelky
v hodině angličtiny dychtivě ptají: „Kdy zase budeme hrát Včelku?“ To, že má Včelka u dětí takový úspěch je připisováno její interaktivnosti (kombinaci textové – poslechové – obrazové složky), hojně užitým motivačním prvkům a možnosti vyměňovat nasbírané body za obrázky.

Jak se do Včelky volá – tak se ze Včelky ozývá!

„Ještě jsem se chtěla zeptat, nebude i matika? Bylo by fajn mít na jednom místě všechny 1. st. předměty.“ Zejména z řad pedagogů přicházejí již déle podobné podněty, a proto si Včelka tým řekl: „Včelka zvládla děti rozečíst, zvládne je tedy i roz – po – čí – tat!“ Včelkou nyní žertem zní, že problémy se základní matematikou má „5 ze 4 dětí“, a proto je třeba rychle jednat a hravě jim pomoci. Čím bude matematika ve Včelce unikátní? 1) upevní matematické základy tvořené učivem 1. a 2. třídy 2) zdůrazní logickou návaznost učiva (tj. učí dovednosti stavět na sebe, ne vedle sebe) 3) veškeré nabyté matematické dovednosti efektivně procvičí. Podklady již má Včelka připraveny. Nyní je třeba podpořit vývoj matematiky maličko finančně.

En – ten – tý – ky, POMŮŽETE DĚTEM právě… vy?

Včelce se podařilo ve věci plánované matematiky spojit síly s milými partnery. V rámci projektu s názvem: Aplikace Včelka + Matematika = základy počítání pro všechny! je tak možné pořídit poctivý med od včelaře, zasadit opravdovým včelkám květiny, pořídit licenci do aplikace za zvýhodněnou cenu, či si udělat radost matematickou taškou. Nejvíce si však Včelka cení spolupráce se známou sbírkou POMOZTE DĚTEM. Díky tomuto partnerství je totiž možné udělat tzv. dvojitý dobrý skutek 1) pomoci neznámému školákovi či školačce 2) pomoci na svět včelí matematice! Malé dobré skutky hřejí nejvíce, a navíc mají tendenci se řetězit. Pomozme společně dětem, které se v matematice ztrácejí!

foto: archiv projektu Včelka
Tagy: