Yemi A.D. se zaměří na problémy sužující americkou společnost. Virtuální konference se zúčastní i Madeline Albright

Letošní rok je poznamenán krizí spojenou s koronavirovou pandemií. Denně jsme konfrontováni s nepříjemnými dilematy, která nás nutí měnit způsob našeho myšlení. Konference Moonshot, která navazuje na sérii jarních Anti-Panic Platform, se bude konat 22. září 2020 ve 20 hodin. Přehlídka praktických příkladů, následovaná diskusí mezi hosty a účastníky, proběhne formou unikátního online streamu, do kterého se zapojí řada významných světových osobností napříč společenským spektrem. Moonshot si klade za cíl inspirovat a motivovat účastníky k řešení otázek týkajících se obecně nerovných příležitostí a dopadů s tím spojených.

Díky rozsáhlé síti Aspen global network, která spojuje řadu významných osobností, byla oslovena skupina různorodých lídrů z celého světa, kteří působí v oblastech státní správy, technologie, vědy, umění, podnikání i neziskových organizací. Jejich úkolem bude představit, jak se ve svých oborech vypořádali s narůstající nerovností v přístupu ke vzdělávání, zdravotní péči, k technologiím nebo rasové diskriminaci.

Kromě Madeleine Albrightové účast přislíbila šéfka Google for Startups Jewel Burks Solomon, americký kongresman Raja Krishnamoorthi, CEO americké investiční společnosti Robin Hood Wes Moore, globální šéfka pro umění a kulturu ve společnosti Chanel Yana Peel, klimatolog z Harvardské univerzity Daniel P. Schrag, profesorka medicíny na Harvardské univerzitě Kathryn E. Stephenson, ředitel reformního justičního programu v Aspen Institute Dr. Douglas E. Wood a hlavní představitelka (Chair, CEO & President) DreamBox Learning Jessie Woolley-Wilson.

Dvouhodinovou konferenci bude možné sledovat odkudkoliv díky nejmodernějšímu virtuálnímu studiu, které umožní také interakci všech zúčastněných. Ti budou moct online hlasovat o zásadních otázkách budoucnosti a tím i nasměrovat diskusi tím správným směrem.

Konference se tedy zaměří na tři klíčová témata: nerovnost v přístupu ke vzdělávání, nerovnost v přístupu k technologiím, rasovou diskriminaci a každá z jejích částí bude časově limitována. Mluvčí ve dvou minutách představí nejzásadnější problémy ve své oblasti působení, následovat bude tříminutový inspirativní příběh a patnáctiminutová diskuse hostů, během níž navrhnou řešení problému ze svého úhlu pohledu. V závěru jednotliví mluvčí v krátkosti představí svou vizi, která dle nich povede ke zlepšení dané situace do roku 2030.

Madeleine Albright a Yemi A.D.

V den konání konference bude zároveň představen i tzv. Moonshot Idea & Projects Gallery, prostor, kde budou moct jedinci i občanské iniciativy sdílet své nápady a myšlenky, které pomohou k pozitivním změnám. Tato galerie zároveň slouží dle principu “open source” jako volně přístupná knihovna pro lídry, kteří by chtěli uvedené nápady, či projekty replikovat ve svých regionech.

Konference se bude konat v americkém časoprostoru ve spolupráci s The Aspen Global Leadership Network, Henry Crown Fellowship a Resnick Action Forum. Projekty platformy Moonshot podporují Sustanaible Development Goals by United Nations. Moonshot platform je nezisková iniciativa, mezi jejíž zakladatele patří kreativní producent JAD Productions Yemi A.D.