V Česku se poprvé uskuteční konference New Food Forum

New Food Forum je jedinečnou událostí, která chce inspirovat další rozvoj inovativních řešení v potravinářství. V zahraničí již etablovaný a oblíbený koncept události, který spojuje maloobchodní řetězce, výrobce potravin i startupy s cílem zvýšení množství, dostupnosti a kvality rostlinných produktů, přinese přinese 12. dubna 2022 i pro tuzemské posluchače a posluchačky organizace ProVeg Česko. Mezi hlavní partnery akce patří maloobchodní řetězec Tesco, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a také přední značky rostlinných potravin Garden Gourmet a Alpro. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

„Potravinářský průmysl máme zažitý vnímat jako masivního hráče ekonomiky. Toto tradiční odvětví světově generuje přes 25 trilionů dolarů a v Česku jej reprezentuje více než 8 700 podniků. I v našem měřítku se jedná o obor silný a hrdý, ale často o něm mluvíme i ve smyslu, že se mění jen s velkou neochotou a těžkopádností,” představuje Ivana Procházková, retail manažerka z ProVeg Česko. Přitom stačí změna úhlu pohledu a co vidíme? Stojí před námi výsledek lidské činnosti, historie, synergie i soutěže. Je to další inovátor na křižovatce, který sice s ostychem a pochybami, ale vykročil a vykračuje směrem kupředu.

Spotřebitelé a spotřebitelky mají z různých důvodů každým rokem větší zájem o rostlinné alternativy živočišných produktů, což se odráží i v nabídce maloobchodní řetězců. Hlavním partnerem konference je Tesco, které svou nabídkou v posledních letech rozšířilo o desítky rostlinných produktů. „V loňském roce jsme aktualizovali naši strategii zdravého stravování, aby lépe zohledňovala měnící se životní styl zákazníků a rostoucí poptávku po rostlinných potravinách,” uvádí Chris Gee, produktový ředitel Tesco v České republice. „Náš cíl je jasný: pomáhat zákazníkům jíst zdravěji a co nejvíce jim nakupování zdravých potravin usnadnit. Zapojení do konference New Food Forum je pro nás příležitostí, jak veřejnosti blíže představit naše aktivity v oblastech zdravého stravování a udržitelnosti. Chceme se také pochlubit, jak rozvíjíme nabídku naší značky Plant Chef a na jaké novinky se mohou naši zákazníci těšit v letošním roce.“

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se také rozhodl New Food Forum podpořit a poskytnout konferenci záštitu: „Zájem o potraviny nového typu v posledních letech výrazně roste i v Česku. Objemy prodejů i stále širší nabídka jasně ukazují, že už dávno nejde o určitou módu mezi mladší generací, ale jde o výraznější a trvalejší posun ve spotřebitelském chování,” vysvětluje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Stále více spotřebitelů se zajímá o zdraví své, ale i o zdraví naší planety, což jsou dvě vzájemně závislé hodnoty. V inovacích vidíme jak podporu lepšího stravování české populace, což je důležitou součástí prevence vzniku civilizačních chorob, tak i budoucnost českého potravinářství.“

Foto: ProVeg Česko

„Potravinářský průmysl dnes zaznamenává velké změny v chování spotřebitelů související s odpovědnější a udržitelnější spotřebou. To nevyhnutelně ovlivňuje všechny hráče v potravinářském průmyslu, zejména v rychle rostoucí kategorii rostlinných potravin,” uvádí Emine Mamarasulovová, brand manažerka Garden Gourmet z Nestlé Česko. „S Garden Gourmet pokračujeme v průkopnickém objevování rostlinných potravin a zavádíme průlomové inovace, které mění postoj spotřebitelů k potravinám. Jsem ráda, že existují akce, jako je New Food Forum, které dávají firmám příležitost podělit se o své zkušenosti a určit směr dalšího vývoje téo rostoucí kategorie.“

New Food Forum se uskuteční 12. dubna v moderních eventových prostorech v samém srdci Karlína: Spojka Events. Mezi další partnery konference patří také Innova Market Insights, Deloitte, EIT Food a Impact Hub. Mezi mediální partnery patří Zboží&Prodej, Marketing & Media, Retail News, Maso a MediaGuru. Lahodný rostlinný catering během celého dne zajistí Perfect Canteen. O hladký průběh celé konference se partnersky postará eventová agentura M-ocean, která se zaměřuje na tvorbu udržitelných událostí.

Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách newfoodforum.cz.