Od graffiti až po vlastní výstavu. Výstava Matěje Janáka dokazuje, že umění vzniká i mimo galerie

V Kampusu Hybernská od konce května probíhá výstava nazvaná Fallen, za kterou stojí mladý umělec Matěj Janák, který svou kariéru odstartoval jako autor mnoha graffiti. Fallen představí zcela nová díla Matěje Janáka (*1988), v Praze tvořícího umělce, jehož tvorba se zpočátku formovala především vně galerijního prostředí. Janákova tvorba je ovlivněna vizuálními vstupy z ilegálních maleb sprejem a vychází především ze zkoumání subjektivních životních zkušeností.

“Výstava Fallen představuje Matěje Janáka jako konceptuálně uvažujícího autora, zde zpracovávajícího téma pomíjivosti luxusního zboží. V malbě pracuje s airbrushem a ve výsledné instalaci výstavy se projevuje pouliční estetika, která je blízká Janákovým graffiti kořenům,” říká Petr Hájek, kurátor výstavy. Janák se neomezuje čistě na malbu, ale zabývá se konceptem, objekty a audiovizuální tvorbou, která obsahově vychází ze symbolů spojenými s každodenními životními zkušenostmi. Malba je definována expresivním a experimentálním projevem, přičemž barevnost či technika je vždy závislá na momentálním stavu mysli. Janákova díla využívají rozpoznatelné tvary a barevné přechody, které vytvářejí nový dialog z nesourodých vláken kulturního myšlení.

“Drzost, dravost a surovost v tom nejlepším slova smyslu. Tak vnímám výstavu Fallen. Je to krásná ukázka toho, jak komplexně muže umělec tvořit a předávat své vnímání dál,” komentovala své dojmy jedna z návštěvnic výstavy. V uměleckém vyjádření nalézáme silné paralely mezi životem a smrtí. Automobil, který je zpočátku vnímán jako užitečný prostředek usnadňující denní život se postupně proměňuje v předmět touhy, který symbolizuje rychlost a dynamiku lidské existence.

„Skrze zobrazení fyzických pomníků, které jsou doplněny o estetické prvky, je představena přeměna objektů z funkčních entit na symbolické památníky. Tyto objekty získávají novou identitu a hodnotu, které jsou deformovány událostmi a okolnostmi. Výraz destrukce a znovuzrození je přítomné v každém okamžiku naší existence,“ popisuje sám Janák. Výstava potrvá do 13.6.2023.

Foto: Kampus Hybernská