BAT nemá v potravinářském a tabákovém segmentu konkurenci. Aspoň z hlediska společenské odpovědnosti

Společnost British American Tobacco (BAT) se díky kampani „Better Tomorrow“ vyhoupla na přední místa tržního indexu Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) z pohledu tzv. ESG strategie, která je založena na principech společenské odpovědnosti firem.

BAT získala 91 bodů ze 100 možných, umístila se celkově na třetím místě, a stala se tak vůbec nejvýše umístěným reprezentantem potravinářského a tabákového průmyslu ve zmiňovaném indexu. Jde o další ze série ocenění, kterých se tabákové společnosti dostalo za její snahu o udržitelnost výroby, distribuce i spotřeby finálních produktů.

Index FTSE 100 je jedním z tržních indexů londýnské burzy a zahrnuje 100 společností s nejvyšší tržní kapitalizací a sídlem na území Velké Británie. Souhrnně pak tento vzorek představuje zhruba 80 procent veškerého britského akciového trhu. Před BAT se tak umístily pouze dvě farmaceutické společnosti – GlaxoSmithKline (GSK) a AstraZeneca.

Vlajkovou lodí BAT ve snaze zvyšovat standardy udržitelnosti se stala kampaň A Better Tomorrow (volně do češtiny přeloženo jako Lepší zítřky). Tou tabákový koncern přijal závazek uhlíkové neutrality do roku 2050, přechodu na využívání elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů do roku 2030, a eliminaci veškerého odpadu ve všech výrobních závodech určeného na skládky do roku 2025. Vysoké umístění v FTSE 100 je produktem dlouhodobé snahy, která již v loňském roce vynesla BAT na 200 podobných ocenění.

„Zisk více než 200 ocenění během roku 2020 je dostatečným důkazem toho, že kampaň BAT za navýšení standardů udržitelnosti není jen výstřelem do prázdna. Pro nás je to významný milník v budování udržitelnosti našeho podnikání do budoucna. Umístění na třetím místě v ESG žebříčku FTSE 100 je dalším úspěchem, který jen posiluje naše odhodlání usilovat o lepší zítřky. Z toho budou těžit nejen naši investoři a zákazníci, ale též společnost jako celek. Máme před sebou ještě dlouhou cestu,“ komentuje ocenění ESG strategie Štěpán Michlíček, generální ředitel BAT pro Českou republiku a Slovensko.

Společnost BAT se zároveň může těšit i z ocenění Gobal Top Employer, a to již čtvrtým rokem v řadě. Obecně je společnost hodnocena jako významný hráč usilující o zamezení dalšího prohlubování současné klimatické krize.

Za všechny úspěchy jmenujme například 26% podíl energií z obnovitelných zdrojů na celkové výrobě BAT. Oproti roku 2019 jde téměř o 30% snížení závislosti na fosilních zdrojích. Za stejnou dobu se podařilo snížit spotřebu vody o 11 %. Na úrovni nejvyššího managementu, kde v současnosti působí 38 % žen, nadále dochází k naplňování politiky genderové rovnováhy. Jen za loňský rok se zvýšil počet uživatelů nikotinových alternativ o tři miliony a na konci prosince dosáhl 13,5 milionu. Příjmy z této kategorie produktů vzrostly za jediný rok o 15 %.

Co je ESG?

Strategie ESG se zakládá na komplexním přístupu k ideálu udržitelnosti. Každé z písmen přitom reprezentuje jeden ze směrů, kterým se podobné debaty v současnosti odvíjejí. E je ztělesněním environmentálních snah, jež na problematiku udržitelnosti nahlížejí především optikou boje proti klimatické změně. Na to navazuje sociální úsilí, zde vyjádřené písmenem S, spočívající ve snaze podpořit iniciativy za zachování biodiverzity, standardů lidských práv, ale též klade důraz na témata jako ochrana spotřebitele nebo dobré podmínky života zvířat. G zastupuje ideální modely corporate governance – takové, které kladou důraz na vyváženou strukturu vedoucího managementu, přátelské pracovní prostředí a hodnoty jako rovnost v odměňování zaměstnanců i manažerů.