ProVeg Česko spolupracuje s CzechTrade

Nezisková organizace ProVeg Česko založila za podpory agentury CzechTrade exportní alianci. Cílem ProVeg Czech Export Alliance je podpořit export rostlinných potravin a hledat obchodní příležitosti. Hlavní snahou aliance je prezentace českých veganských výrobků na zahraničních trzích, a to i v online prostředí. Kromě vlastních členů aliance spolupracuje s dalšími klienty CzechTrade, se kterými synergicky působí v zahraničí.

„Ačkoliv zájem o rostlinné potraviny i v Česku v posledních letech výrazně vzrostl, tak je na některých západních trzích o rostlinné potraviny ještě větší zájem než v tuzemsku. Řadě českých potravinových firem vyrábějící rostlinné potraviny se již podařilo uchytit na zahraničních trzích, a proto velice vítáme spolupráci s CzechTrade, díky které budeme moci české firmy podpořit, a to i ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade,” uvádí ke vzniku exportní aliance Martin Ranninger, ředitel ProVeg Česko. „Nově vzniklá exportní aliance ProVeg Czech Export Alliance je důkazem toho, že i tuzemští potravináři vidí v rostlinných potravinách směr, který dává smysl nejen z hlediska nižšího environmentálního dopadu, ale i narůstajícího ekonomického potenciálu,” doplňuje Ranninger.

Foto: archiv ProVeg Česko

ProVeg Czech Export Alliance sdružuje české výrobce rostlinných potravin a podporuje inovativní český potravinářský průmysl. „Služba Exportní Aliance CzechTrade, kterou poskytujeme, je pro firmy v rámci prezentace v zahraničí velmi užitečná. Exportéři si mohou efektivně sdílet know-how i náklady a využívat synergie plynoucí ze spolupráce. V rámci CzechTrade již několik aliancí velmi dobře funguje. Aliance zaměřená na alternativní potraviny je další, která dává smysl a naplňuje náš cíl propagovat české výrobky v zahraničí,“ uvedla Jana Trnková, exportní konzultantka CzechTrade.

„Na zahraničních trzích můžeme již dnes nalézt české potraviny, a to od rostlinných alternativ masných i mléčných výrobků, po sladkosti či cereální výrobky,” dodává ke vzniku exportní aliance Ivana Procházková z ProVeg Česko, která bude s členy aliance úzce spolupracovat a činnost aliance koordinuje. Prvními členy aliance jsou SEMIX PLUSO, kojibakers, Janova pec, Soyka nebo Ovegano Foods. „Již však evidujeme další zájemce, kteří se k alianci chtějí také připojit. Členům aliance pomůže s propagací na zahraničních veletrzích, ale také v jednání se stakeholders v jednotlivých zemích včetně agrárních diplomatů či diplomatek,” dodává Ivana Procházková.

Foto: archiv ProVeg Česko

Důležitou náplní aliance bude také sledování trendů a poskytnutí relevantních materiálů, jako jsou průzkumy z jednotlivých trhů, aby byly zapojené firmy schopny držet krok s lídry v sektoru. ProVeg Czech Export Alliance je také připravena za své členy jednat na domácí půdě napříč státní správou. „Je v zájmu České republiky, aby co nejdříve zapojila alternativní proteiny do svých strategických politik. Jde nejen o součást opatření proti klimatické změně, ale jednoznačně o budoucnost konkurenceschopnosti našeho zemědělství a potravinového průmyslu,” vysvětluje Ivana Procházková.

Více informací o alianci a jejích členech naleznete na webu exportní aliance na adrese proveg-exportnialiance.cz.