Praha plánuje dále sázet stromy. Závazek stvrdila i při příležitosti dnešního Dne stromů

Na 20. října připadá v České republice Den stromů. Svátek, který se svým datem liší podle klimatických podmínek každé země a připadá buď na jaro nebo na podzim. Hl. m. Praha za poslední poslední dva roky obnovilo, nebo do konce roku nově ještě vysází skoro 600 tisíc stromů. Praha se tak zvýšenou výsadbou stromů snaží zlepšit kvalitu života ve městě i pro budoucí generace.

Hl. m. Praha si stanovilo jako jednu ze svých priorit v oblasti ochrany krajiny a zlepšování kvality životního prostředí ve městě právě obnovu stávajících lesů a výsadbu nových stromů na původně zemědělské půdě.  Stromy totiž neprodukují jen kyslík a nepřispívají jen k osvěžení vzduchu, zadržují také vodu v krajině, zachycují prach a různé škodliviny, poskytují stín a domovy tisícům druhů živočichů, tlumí hluk a jsou nezbytnou podmínkou příjemného života ve městě.

 „Každý ví, že lesy a stromy jsou pro náš život naprosto klíčové. Přesto je nejvíce ohrožuje právě lidská činnost. Den stromů slavíme, abychom si zase připomněli jejich důležitost a je to skvělá příležitost, aby lidská činnost naopak pomohla výsadbou nových stromů,“ říká náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček.

V loňském roce hl. m. Praha vysázelo na celém území města, v lesích, parcích a ulicích celkem na 358 tisíc stromů. Letos na jaře pak přibylo dalších 107 tisíc a na podzim je v plánu výsadba dalších 130 tisíc stromů. Praha nejen obnovuje stávající lesy a porosty, ale nově zalesňuje původně zemědělskou půdu.

„Na jaře šlo hlavně o výsadby na původně zemědělských půdách. V lese na Musile a v Kunraticích to bylo přes 26 tisíc stromů. Několik stovek stromů ale přibylo i v pražských parcích a sadech. Ve Stromovce jsme vysázeli 165 nových stromů, nebo 50 nových stromů v Letenských sadech,“ říká Hlubuček. „Na podzim ve výsadbě pokračujeme. V pražských lesích vysázíme desetitisíce stromů. V parcích pak třeba ve Stromovce přibude dalších 130 stromu“, dodává Hlubuček.

Praha výsadbou nahrazuje smrky napadené kůrovcem, borovice usychající zvyšujícím se suchem, nebo nepůvodní akáty. Nově se vysazují především dub zimní, buk a lípa srdčitá.