Víte kolik žen je denně zavražděno členy jejich rodiny?

Vražda je jedním z nejzávažnějších zločinů, kterých se mohou lidé dopustit. Přesto se tak na světě stále často děje, a to bez ohledu na pohlaví. Podle nových statistik, které byly zveřejněny Úřadem pro drogy a kriminalitu (UNODC), bylo na celém světě v průběhu roku 2017 zavražděno 87 tisíc žen. Více než polovinu těchto obětí mají na svědomí jejich partneři nebo jiní členové rodiny. Domov se tak stává nejčastějším místem, kde ženy přichází o život.

Pro představu v České republice došlo během celého roku 2017 ke 146 vraždám. To je téměř stejně, jako zemře na světě denně žen pod rukama jejich příbuzných. Denně totiž průměrně dochází k vraždě 137 žen jejich intimními partnery nebo jinými členy rodiny. Z celkového počtu je to zhruba 30 tisíc žen ročně, které zavraždí jejich partner a okolo 20 tisíc, jež byly se svými vrahy v nějakém příbuzenském vztahu.

Ze všech vražd, které jsou na světě spáchány, je pak oběťmi 20 % žen a 80 % mužů, ale z toho je 8 z 10 žen zavražděno někým ze svých příbuzných. Celkově je tak 64 % usmrcených žen obětí svého partnera nebo jiného člena rodiny. Ze statistiky také vyplývá, že byly tyto ženy oběťmi dlouhodobého domácího násilí. Za nejčastější motivy vražd označili jejich pachatelé majetek, žárlivost nebo strach, že je jejich partnerka opustí.

Nejvíce v ohrožení jsou ženy v Africe

Podle statistik Úřadu pro drogy a kriminalitu, je nejvíce žen v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zabito svými partnery v Africe. A to 3,1 zavražděných na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce žen pak bylo v roce 2017 zavražděno svými příbuznými v Asii, kde došlo až ke 20 tisícům takových vražd.

Jaké příběhy se za těmito čísly ukrývají, se snažili odhalit reportéři BBC, přesněji jejich BBC 100 Women (série BBC, která zkoumá úlohu žen v 21. století). Ve 21 zemích světa prošli během jednoho měsíce tiskové zprávy, které se vztahovaly k vraždám z 1. října letošního roku a které se týkaly žen, jež byly zavražděny svými příbuznými. Na svém webu pak zveřejnili příběhy pěti z nich.

Průzkum BBC poukázal kromě samotných příběhů také na odlišné způsoby, jakými média o tragédiích informovala a jakým způsobem jsou ženy vnímány napříč různými společnostmi po celém světě. Přesto, že se jednalo o zprávy o vraždách, které se staly během jednoho dne, ti, kteří hledali bližší informace o jejich obětech, na jejich průzkumu a následné interpretaci pracovali déle než jeden měsíc. Do celého průzkumu se zapojila mezinárodní síť novinářů a výzkumných pracovníků BBC, kteří monitorovali TV, tisk, rozhlas, online a sociální média po celém světě.

Vraždy mezi příbuznými vedou

Přesto, že v České republice neexistují žádné podobné statistiky o tom, kolik je ročně zavražděno žen svými nejbližšími, jsou z celkového hlediska vraždy motivované osobními vztahy jedněmi z nejčastějších. Například v loňském roce to bylo celkem 80 vražd, tedy více než polovina. O samotných obětech se ze statistik ale více nedočtete. Pouze o vrazích. Dozvědět se můžete například, zda vraždu spáchal cizinec, dítě nebo mladiství a zda byl vrah pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.